CSG Finques&Advocats gestionem i rendibilitzem immobles de la manera més eficaç, ja es tracti d'habitatges, oficines, locals o edificis per així procurar-li als nostres clients el benefici més gran possible.

 

Assessorament i resolució de consultes sobre tots els aspectes que concerneixen les condicions dels lloguers i la seva tramitació.

Tramitació de comandes de claus.

Redacció del contracte de lloguer.

Tancament, modificació i rescissió de contractes de lloguer.

Selecció d'inquilins amb verificació de solvència i avaluació social dels interessats en el lloguer.

Presència i supervisió de les garanties d'arrendament, inclòs el comprovant de renda.

Incorporació d'una assegurança per cobrar la renda en cas d'impagament per part de l'inquilí.

Comptabilitat i supervisió del moviment de pagaments relacionat amb la relació arrendatícia.

Cobrament del lloguer i reclamació de tots els drets que corresponen al propietari segons les relacions arrendatícies.

Liquidació de l'aval després de la sortida de l'arrendatari.

Comprovació de possibilitats d'augment i reclamació d'augments del lloguer acordats per contracte així com exigències legals d'augment del lloguer.

Liquidació mensual amb l'arrendador.

Tramitació del moviment de pagaments i registre de tots els procediments de pagament.

Inspecció i control periòdic de les propietats.

Assignació i supervisió de totes les reparacions necessàries.

Examen de les necessitats de cobertura de l'assegurança així com tancament i renúncia de contractes d'assegurances.

Organització i concessió de les mesures necessàries de manteniment.

Realització i control de reparacions necessàries.

Tancament de contractes de manteniment i supervisió.

Supervisió de tots els contractes i serveis de tercers.