Amb la finalitat de proporcionar un servei integral i innovador, a CSG Finques&Advocats posem a la disposició dels propietaris un servei d'accés online o despatx virtual amb el qual podran conèixer en tot moment i des de qualsevol lloc variada informació relativa a la seva Comunitat:

 

 Divisió de la Comunitat (Coeficients de participació de cada finca i ultima remesa posada a cobrament).

 Actes de les Juntes de Propietaris.

 Balanç comptable de la Comunitat.

 Detall de l'exercici comptable.

 Tauler d'anuncis.

 

També els propietaris poden comunicar-se amb nosaltres i d'aquesta manera:

 

Comunicar les avaries que es produeixin a l'edifici i realitzar el seguiment d'aquestes mateixes.

Sol·licitar la domiciliació bancaria dels seus rebuts o el canvi de número de compte.

 

 

Accedeixi a la seva Comunitat

 

Usuari 
 
Clau